Przesilenie zimowe 2022 Szczodre Gody

Przesilenie zimowe 2022 Szczodre Gody

Czy wiecie, że my Słowianie, od zawsze świętowaliśmy przesilenie zimowe, a wszystko co znamy i utożsamiamy z chrześcijańskim obrządkiem Świąt Bożego Narodzenia już było praktykowane przez naszych przodków Słowian podczas święta znanego jako Szczodre Gody lub święto Zimowego StaniaSłońca?

Szczodre Gody to początek nowego roku, zarówno w wymiarze słonecznym, jak i liturgicznym i wegetacyjnym.

Święto przypada na przesilenie zimowe, czyli na najdłuższą noc w roku celebrując wydłużający się dzień i tym samym powrót słońca - jego odrodzenie po długich miesiącach ciemności. 

Przesilenie zimowe było świętowaniem zwycięstwa światła - boga Swaroga/Swarożyca, nad ciemnością – od tego momentu dni zaczynają się wydłużać, przynosząc ludziom nadzieję, napawając radością i optymizmem. 

Zobaczcie jakie praktykowano obrzędy - brzmią znajomo prawda? :)

- święto było obchodzone przez 12 dni lub dłużej, poczynając od ok 21-24 grudnia, w zależności na który dzień wypadało przesilenie, aż do ok 6 stycznia.

- podczas trwania Godów zaprzestawano wszelkiej pracy fizycznej i spędzano czas na wzajemnych odwiedzinach, przyjmowaniu gości, obdarowywaniu się prezentami i śpiewaniu tradycyjnych, starych pieśni.

- tradycją tego wieczoru było rozdawanie upominków i tradycyjnych pierogów zwanych „szczodrakami"

- zależności od regionu kraju, dekorowano suszonymi owocami, grzybami oraz orzechami snop żyta, gałęzie jodły, świerku lub sosny podwieszone pod sufitem i z nasion tych ozdób rozpoczynało się przyszłoroczne siewy

- wyścielano stoły sianem dla zapewnienia sobie przyszłorocznego urodzaju. Z tego sianka wróżono zbiory na przyszły rok

- dodatkowe miejsce przy stole na Wielkiej Uczcie przeznaczone było dla duchów przodków

- na stół trafiało dwanaście potraw, będących symbolami dwunastu miesięcy w roku. Zgodnie z tradycją należało skosztować każdej z potraw, tylko tak można było zapewnić sobie pomyślność i szczęście w nadchodzącym roku

- ucztę poprzedzał zwyczaj dzielenia się chlebem, co było symbolem podziękowania bogom za poprzednie plony, z których spożywany chleb powstał

- ważną częścią święta było kolędowanie, nazywane na wschodzie koliadą, podczas którego poprzebierani za zwierzęta mieszkańcy wsi, przechadzali się od chaty do chaty, śpiewając radosne pieśni. Ważną postacią, która towarzyszyła kolędnikom, był Turoń, rogata maszkara z kłapiącą paszczą.

Pierwotnie gwiazda nie symbolizowała gwiazdy betlejemskiej tylko Gwiazdę Zaranną, będącą symbolem odradzającego się Słońca. Głównym znaczeniem święta Szczodrych Godów jest bowiem odrodzenie się Słońca

- wierzono również, że słowa dusz przodków przekazywać mogą zwierzęta. To zapewne od tego zwyczaju do dziś przetrwała wiara w to, że w wigilijny wieczór zwierzęta mogą przemówić ludzkim głosem

Jak widzicie nasze wspaniałe tradycje zostały zaadaptowane przez kościół katolicki ponieważ byliśmy z nimi tak silnie związani, że nie było możliwości zastąpienia ich innymi :)

Natomiast, bez względu na to, jaką religię wyznajesz lub nie, najważniejsze, aby wykorzystać ten czas na refleksję, odpuszczenie sobie i innym, spędzenie tego czasu w miłości i spokoju oraz przygotowaniu się na zbieranie plonów swojej pracy od nowego, słonecznego roku <3

Wesołych Świąt Zimowego Staniasłońca!

Powrót do blogu